From / O To / I Year / Blwyddyn Week / Wythnos
28/03 17/04 2020 £600
18/04 22/05 2020 £600
23/05 05/06 2020 £700
06/06 26/06 2020 £660
27/06 17/07 2020 £900
18/07 28/08 2020 £1300
29/08 25/09 2020 £660
26/09 06/11 2020 £600

Tir a Môr is available to rent from Easter to end October only. Not available during the winter months.

Mae Tir a Môr ar gael i’w rentu rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref. Nid yw ar gael yn ystod y gaeaf.

Shorter rentals may be available outside the high season – please contact me to check.                                

Gallwch rentu am gyfnodau byrrach y tu allan i’r tymor brig. Cysylltwch â mi i wirio.