From / O To / I Year / Bl Week / Wth
27/03 28/05 2021 £750
29/05 04/06 2021 £850
05/06 25/06 2021 £750
26/06 16/07 2021 £1200
17/07 27/08 2021 £1500
28/08 22/10 2021 £750
23/10 30/10 2021 £800

Tir a Môr is available to rent from Easter to end October only. Not available during the winter months.

Mae Tir a Môr ar gael i’w rentu rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref. Nid yw ar gael yn ystod y gaeaf.

Shorter rentals (4 nights min) may be available outside the high season – please contact me to check.                                

Gallwch rentu am gyfnodau byrrach (4 noson o leaif) y tu allan i’r tymor brig. Cysylltwch â mi i wirio.