From / O To / I Year / Blwyddyn Week/Wythnos
04/05 24/05 2019 £450
01/06 14/06 2019 £500
29/06 05/07 2019 £800
20/07 23/08 2019 £1100
24/08 30/04 2019 £900
31/08 08/11 2019 £650

Tir a Môr is available to rent from Easter to end October only. Not available during the winter months.

Mae Tir a Môr ar gael i’w rentu rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref. Nid yw ar gael yn ystod y gaeaf.

Shorter rentals may be available outside the high season – please contact me to check.                                

Gallwch rentu am gyfnodau byrrach y tu allan i’r tymor brig. Cysylltwch â mi i wirio.